Опознавателна анкета PLANA Business Cloud

Име и фамилия *

Телефон или E-mail *

Ккаъв процент от дейноста очаквате да покрие ERP системата

Име на дружество* *

Колко различни юридически лица упралвявате? *

В кои държави оперира вашият бизнес?

Сектор*

Брой служители

Имате ли работеща ERP система към момента?

Намирате ли за необходимо да коригирате част от процесите си?

Каква е мотивацията ви да внедрите ERP система?


Желая Безплатно демо *

Желая Безплатна демонстрация с асистент *


Колко голяма е номенклатурата ви с артикули (брой продукти/материали/услуги) ? *

Поддръжате ли множество складове и локации в тях? *

Към момента използвате ли баркод система за кодиране на артикули и локации?

Използвате ли счетоводно приключване на разходи в група 61?

Колко голяма е номенклатурата ви от клиенти и доставчици (брой)?

Колко голям автопарк имате (брой)?

Колко активи имате (брой)?

От колко отдела е съставена структурата ви?

Какви разходни центрове идентифицирате във вашата дейност?

Бихте ли изпращали оферти към клиенти от ERP системата?

Бихте ли изпращали вашите заявки към доставчици (purchase orders) от ERP система?

Към момента съставяте ли годишен бюджет за отделите си?

Имате ли повтарящо се фактуриране (абонаменти)?

Управлявате ли отработеното време на служителите си (timesheet)?

Използвате ли тикет система за вашите клиенти (helpdesk)?

Имате ли касов апарат?

Имате ли сервизна дейност?