Odoo image and text block

ОПТИМИЗИРАЙТЕ СКЛАДОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ!

Складово стопанство - ONLINE! 

Свързване и координираност на всички дейности по управление на материалните, финансовите и информационните потоци в предприятието. Поддръжка на ежедневната работа на складовете, осигурявайки разпределяне на нарежданията и контрол на изпълнението на складовите операции. Модулът осигурява точна информация за складовите наличности в реално време.

 

 
 
 

Чисто и бързо

 

Двойно записване

Кликнете върху иконата, за да я адаптирате според предимствата,които искате да изразите.


Мобилно

Duplicate blocks to add more features.


 


 

 

Гъвкаво

Tell features the visitor would like to know, not what you'd like to say.


Модерен интерфейс

From the main container, you can change the background to highlight features.


 

Основни операции

 

Поръчки за доставка

Поръчайте и доставете- със или без баркод скенер. Odoo подготвя поръчки за доставка за вас на базата на наличностите.


Инвентаризация

Направете инвентаризация на зона, конкретен или много продукти, палет или кутия; Одоо подготвя цикъла за вас.


Множество местоположения

Използвайте йерархични местоположения, за да структурирате склада си: зони, редове, рафтове и т.н.


 

 

Входящи пратки

Контролирайте входящите продукти и ги сравнявайте с поръчанитеОпаковане

Пакетирайте продуктите само с едно кликване и поставяйте баркодове на пакетите за лесно проследяване на поръчките.


 

 
 
 

Маршрутиране

 

Изпращане на пратки

Доставяйте на клиентите директно от доставчика си в зависимост от продукта, поръчката или клиента.


Вземи- пакетирай- достави

Проектирайте свой собствен поток от поръчки. Доставяйте на клиентите с една стъпка (поръчка за доставка) или няколко стъпки: получаване, опаковане, доставка. 


 

 

Пътища

Проектирайте свои собствени продуктови маршрути, за да автоматизирате поръчките между складовете или местоположенията.


Множество складове

Управлявайте всичките си складове с Odoo и дефинирайте правила за трансфери между тях. 

Продуктивност

 

Баркод скенер

Използвайте скенери за баркод за всяка операция по инвентара: инвентаризация, входящи пратки, поръчки за опаковане и др. Сканирайте стоките и потвърдете получаването или изпращането им само чрез скенера (не е необходима клавиатура). Поддържа EAN13, EAN14.


Портал за клиенти

Клиентът Ви може да проследява състоянието на поръчката си в портала за клиента: поръчки, фактури, състояние на поръчката за доставка и др.  

 


 

 

Планиране

Програмното планиране на Odoo ще задейства автоматично всички операции за Вас въз основа на наличните продукти и прогнози за поръчките.Филтър

Търсете лесно документи за обработка. Просто сканирайте баркод или филтрирайте по критерии: клиент, продукт и т.н. 

Допълнения

 

Минимална наличност

Автоматично предложение за поръчка , създадени от Odoo, въз основа на прогнозата за бъдеща наличност.


Make-to-order

Закупувайте суровини или произвеждайте продукти по поръчка. Определете свои собствени маршрути, специфични за склад, продукти, поръчки и др.

 


 

 

Искане за оферта

Искате ли да договаряте цена с доставчиците всеки път, когато купувате конкретен продукт? Odoo може да задейства заявка за котировки автоматично въз основа на бъдещи нужди.


 

Проследимост

 

Проследяване по лот

Следете лотовете с баркод или серийни номера. Определете и изберете кои транзакции изискват проследяване (поръчки за доставка, приеми, вътрешни трансфери и т.н.)


Серийни номера

Поставете серийни номера на продукти, палети или кутии, за да проследявате съдържанието им.

 

 

Дневник на дейностите

Имате история на всички операции, свързани с всеки документ (получаване, поръчка за доставка, контрол на качеството) за пълна проследимост.


Непрекъсната ревизия

Възможност за постоянна ревизия публикувана в реално време в счетоводния софтуер, за точен баланс в реално време. 

Продукти

 

Видове продукти

Odoo поддържа няколко типа продукти, които имат различно поведение: физически продукти, консумативи, услуги, цифрови продукти.


Комплектоване

Комплектоването на продукти позволява на продавача да продаде комплект.

Потребителски полета

Добавете колкото се може повече потребителски полета, колкото искате, за да отговарят на вашите бизнес нужди. 

Варианти на няколко нива

Определете варианти на няколко нива само с няколко кликвания. Създайте матрица въз основа на цветове, размери, атрибути и др.


Мерни единици

Odoo поддържа няколко единични мерки и автоматично ги преобразува: купувате палет, продавате единична бройка.


Срок на годност

Проследявайте годността на вашите продукти

Отчетност

 

Табла за управление

Използвайте предварително дефинирани табла за управление или създайте свой собствен. Споделяйте филтри с екипа.


Прогнози

Получавайте прогнози за наличностите на продукти въз основа на потвърдени поръчки за продажба, поръчки за покупка или производствени поръчки


 


 

 

Ревизия

В реално време, автоматизирано или периодичен режим на ревизия.