/

Старши софтуерен разработчик

СОФИЯ, България

Text and image block

Търсим нови професионални попълнения към нашия разрастващ се екип.

ПЛАНА специализира в разработката на вертикални софтуерни решения за управление на бизнес. Ще вземете участие в създаването на уеб приложения, като използвате най-висок клас Cloud технологии.

Какво ви трябва:
- познания за front & back-end дизайн;
- работа с бази данни;
- опит с Python е предимство;

Задължения:
- участие в проектиране и разработка на софтуер;
- проектиране и разработка на уеб-базиран потребителски интерфейс;

Работен процес:
- в Плана залагаме на доказана scrum методология за гъвкава разработка на софтуер;
- отчитане в собствена ERP система от висок клас;

Познания за front & back-end

Работа с бази данни

Опит с Python