Документация

1. Общи
1.1 Главна Концепция 2 есета
1.2 Първи стъпки 1 есе
1.3 Преглед на развитието 2 есета
2. Сметки за вземания
2.1 Клиентски фактури 1 есе
2.2 Клиентски плащания
3. Сметки за задължения
3.1 Фактури за покупки
3.2 Плащания на доставчици
3.3 Разни