ERP Система от ново поколение

Дефинирайте мащаба на своята дигитална трансформация

Mock_Up_ERP Plana_Element_2

Plana Business Cloud

Информация

Информация

Целият информационен поток на бизнеса в една централизирана, достъпна и сигурна база данни. Системата дава възможност на отделите в предприятието да работят съвместно и в постоянна връзка. Вземайте рационални решения, водещи до предимство в бизнеса, подкрепени от солидна и навременна информация.

digital-transformation

Контрол

Хоризонтални и вертикални анализи, мощен конфигуратор на справки. Ограничете грешките, контролирайки всички финансови потоци и бизнес процеси. Стриктно бюджетираните и планирани дейности ще ви дадат реални и точни параметри, с които своевременно да виждате отклонения в позитивна или негативна посока.

digital-transformation

Продуктивност

По-добър резултат за по-малко време. Помагаме ви за оптимизиране и автоматизация на процесите в продажби, производство и други звена в бизнеса. С потребителско изживяване, създадено специално, за да улесни работата на всяко звено, екипът ви ще има повече време за важните проекти.

big

Конкурентност

Ползването на инструменти за детайлни анализи и по-точни прогнози чувствително ще повишат резултатите на предприятието ви. Вложените усилия и ресурси в нова и модерна ERP система ще ви дадат множество видими предимства пред конкуренцията. Дайте ход на дигиталната трансформация с PLANA Business Cloud.

Разгръщайте възможностите спрямо нуждите си

CRM-customer-service

CRM и работа с клиенти. Усетете пулса на бизнеса!

Клиентите са най-важния актив за всеки бизнес. Увеличаването на техния брой е функция от предоставянето на качествено обслужване. Модул CRM позволява да се организира информацията за всеки клиент по удобен и лесен за използване начин.

Детайлна информация в реално време

Колкото повече информация събирате за вашите клиенти, толкова на по-високо ниво ще е обслужването ви. Всяко тяхно взаимодействие с вашето предприятие трябва да бъде идентифицирано, документирано и записано. С нашия CRM модул ще преминете отвъд хвърчащите листчета и дезорганизираните шкафове. Направете данните достъпни за всички отдели, в реално време, по всяко време.

Автоматизиране на ежедневните задачи

За затварянето на сделки не е достатъчно просто да ангажираш вниманието на клиента. По време на процеса съществуват множество важни задачи, които трябва да бъдат свършени. Най-добрите CRM системи са предназначени да поемат тежестта от тези задачи, благодарение на магията на автоматизацията. Вашият екип ще може да се концентрира в затварянето на сделките, а системата ще се грижи за детайлите.

Прогнози, анализи и справки

Неправилно структурираните данни не трябва да са причина за неуспех. При наличието на модерен CRM елиминирате тази възможност. PLANA Business Cloud съхранява информацията централизирано, което е причина за перфектните прогнози и отчети, които предоставя. Усетете пулса на бизнеса и умножавайте лоялните клиенти.

Финанси и счетоводство, както никога досега!

PLANA Business Cloud включва професионален финансов софтуер с пълно счетоводство. Трансформирайте процесите си за финансово управление в реално време. Извършвайте всички финансови транзакции на едно място с лекота и бързина.

finance-accounting

Счетоводство

Позволете на бизнеса си да автоматизира счетоводните процеси. Спестявайте време от обработката на финансови документи. Пълна съвместимост с нормативната база. Генериране на ОПР и Баланс, ДДС, VIES и Intrastat декларации. PLANA Business Cloud разполага с удобен интерфейс за осчетоводяване на документи, банкови извлечения и разплащания, който ще измести фокуса от оперативната работа към възможността за анализи и растеж.

Прецизност

Хората, които ползват счетоводен софтуер, особено такъв базиран в облачна среда, могат да очакват максимална ефективност и бързина, а същевременно свеждане до минимум на възможността за грешка и многократно повишена сигурност на данните. Фактът, че данните не се нуждаят от допълнително дублиране и ръчно разпространение автоматично намалява възможността от човешките грешки и води до по-ефективно опериране.

Разбираеми финанси в реално време

Управлявайте риска, като го измерите с прецизна и реална информация. Повишете контрола и отчетността като генерирате хоризонтални и вертикални справки за паричните потоци. Контролирайте дълготрайните активи и записвайте амортизацията и движенията в склада напълно автоматично. Работете с множество валути и сметки, получавайте винаги актуална информация за вземанията и задълженията си. С PLANA получавате ясна картина на финансовото състояние на компанията на мига.

Module Sales

Продажби, растящи с всеки месец

Ефективност на продажбите

Обработвайте продажбите си в срок и с точност за да получите желания растеж. С PLANA Business Cloud постигате увеличение чрез разгръщане на максималния потенциал и възможностите ви. Преминавайте бързо през отделните етапи на сделките с клиенти - запитване, оферта, поръчка, фактура. Изпращайте и получавайте потвърждения и разплащания онлайн. Увеличете максимално удовлетвореността на клиентите си.

Маршрути на продажба

Продажбите не следват един модел на изпълнени. Има много варианти една продажба да бъде изпълнена - оферирана, частично изписана и/или фактурирана, само със запазени количества и други специфични клиентски искания. Отразявайте с прецизност реалността, независимо колко сложна е тя!

Гъвкави модели

Проектирайте и управлявайте вашите ценови листи. Ползвайте различни правила за ценообразуване при различните сценарии за продажба. Грижете се за лоялните клиенти. PLANA ще направи това възможно, отключвайки вашия потенциал.

Логистика

Управлението на складово стопанство е решаващо звено в производството и в търговията. С динамично и модерно решение като PLANA Business Cloud ще постигнете пълна картина и контрол върху цялата верига на доставките.

Module Logistics

Доставки и складове

С превес върху контрола, нашият мулти-складов софтуер с двойно записване ще ви вдъхнови за модернизиране и оптимизиране на складовите пространства. Управлявайте вашите стокови потоци с лекота. Актуализирайте и ревизирайте прецизно инвентара в реално време и дайте достъп на екипа и клиентите си до реални и точни данни.

Управление на наличностите

По-малко наличност, но никога изчерпана. С PLANA ще създавате правила за минимални количества и ще оптимизирате нивата на наличност в склада. Ще бъдете винаги с крачка напред и ще вземате решения за покупка на стоки въз основа на реални данни за тенденции в различните периоди на годината.

Изпълнение и курсове

Управлявате собствен автопарк или изпращате продукти чрез куриерски компании? Проследявайте локацията на пратките и автомобилите с моментална точност. Генерирайте товарителници и оптимизирайте процесите по посрещане и изпращане на стоки, всичко това директно от вашата ERP система.

Module Production

Производство

Увеличете рентабилността, намалете инвентаризацията. Създадохме професионален софтуер, отговарящ на нуждите за управление на поръчково и серийно производство.

Производство и доставка в срок

Прогнозирайте с точност договорите си. С правилно управление на производството ще доставяте винаги навреме, с което ще редуцирате загубите от забавени поръчки. Колкото по-точно прогнозирате срока за производство, толкова по-остри ще сте в ценообразуването.

Опростете операциите и измерете успеха

Усъвършенствайте производството като използвате функциите в PLANA Business Cloud за оптимизиране на производствения маршрут, анализи спомагащи за намаляване на брака и идентифициране на дейностите, които не добавят стойност. С помощта на нашата система ще намалите натрупаните наличности и ще оптимизирате склада си.

Lean Manufacturing

Фокусирайте се върху добавената стойност в жизнения цикъл на продукта и намаляване на загубите от всички процеси. Усъвършенствайте непрекъснато и повишете конкурентоспособността си експоненциално.

Управление на проекти - стремеж към обща цел

Една от най-полезните групи инструменти, които могат да помогнат на всяко предприятие да стане възможно най-конкурентно и да го отличи от останалата част от бранша. Управлявайте проектите ефективно, планирайте дейностите и разпределяйте ресурсите си по приоритети.

Module Project management

Планиране и проследяване проектите

Съставяйте бюджети, определяйте етапи и раздавайте задачи на екипа си. Задайте конкретни нотификации при промяна и разминаване. За постигането на дългосрочен успех, постоянното проследяване на напредъка на работата е от съществено значение. С PLANA Business Cloud ще упражнявате мониторинг на етапите по проекти и винаги ще имате ясна представа дали задачите ще приключат навреме.

Ресурси

Уверете се, че сте раздали точните задачи на правилните хора. Управлявайте крайните срокове и проследявайте отработеното време по задачите. PLANA Business Cloud дава възможност на целият екип да си сътрудничи по проекти, обсъждайки документи, срокове, забележки и др.

Документация

Споделянето на документи, независимо дали е в инструмента или в интегрирана система от трети страни, дава възможност на екипа мигновено да намира по-изчерпателна информация, което позволява пълна прозрачност в комуникацията. С PLANA Business Cloud ще управлявате целия поток от документи без да се налага физически достъп до папки, шкафове и т.н.

Module Business inteligence

Business intelligence или данните в действие

Вероятно сте чували думите "работете не повече, а по-умно". Този фрагмент може би е създаден за BI системите. В PLANA Business Cloud ще намерите набор от инструменти за обработка на данни, предназначени за дълбок анализ на тези данни и техните взаимовръзки, превръщайки ги в ценна за вашия бизнес информация.

Погледнете по-дълбоко в бизнеса си

Работата на модула BI е постоянно да събира и анализира данни, за да осигури практически прогнози за вашия бизнес. Екипа ви ще може да генерира отчети за разходи, оперативни процеси, персонал и обслужване на клиенти, склад, счетоводство, производство и т.н.

Управление на ефективността

PLANA Business Cloud прави информацията лесно достъпна. И то типа информация, която обикновено отнема часове или седмици, за да се проследи и организира. С помощта на таблата за управление и данните, постъпващи в реално време, ръководителите лесно могат да получават актуални данни и да организират важна информация. Това спестяване на време ще ви позволи да се справите своевременно с проблемите.

Конкурентно предимство

Броят на фирмите, използващи BI се увеличава. Ще придобиете все по-голяма проницателност и точност. Бизнес разузнаването ще даде на организацията ви осезаемо конкурентно предимство на все по-конкурентен пазар. Взимането на бързи решения в бизнеса е част от работата, но знаейки, че тези решения трябва да се основават на голямо количество данни, правилният и бърз анализ предлага по-високо ниво на сигурност и увереност.

Ключови предимства

cloud

Cloud-базирана платформа

PLANA Business Cloud е достъпна по всяко време през всички браузъри и устройства. Без повече нужда от специализирани сървъри или операционни системи, без ограничения в това на кои устройства ползвате системата.

digital-transformation

Внедряване спрямо вашите нужди

Не вярваме в “един размер, който пасва на всички”. Към всеки бизнес подхождаме с внимание и навлизаме в дълбочина, предоставяйки къстъм решения за интеграция и допълнителни разработки според нуждите на клиента

big

Поддръжка и постоянни ъпдейти

Работата по една система за управление на приключва с нейното интегриране. Последващия мониторинг и ъпдейти на платформата позволяват винаги да имате решение, което отговаря на постоянно променящата се среда.

digital-transformation

Дигитална трансформация

Предлагаме не само софтуер, а цялостен процес на дигитална трансформация за бизнеса. От анализ и препоръки за подобряване на процесите, до интеграция на специализиран бизнес софтуер, според нуждите на предприятието

Индустрии

PLANA Solutions предоставя цялостни решения за дигитална трансформация на компании от различни индустрии.
Разнообразната домейн експертизата на нашите консултанти дава гаранция, че ние бързо ще навлезем в спецификите на вашите процеси.

Manufacturing

Производство

Sales

Търговия

Transport

Логистика и транспорт

Agro-industry

Агроиндустрия

Construction

Строителство

Services

Услуги

Plana Solutions X 14th National Transport Infrastructure Conference

27.09.2021

За втора поредна година Плана Сълюшънс ще вземе участие в най-престижния форум в областта на транспортната инфраструктура в България и на Балканит...

Прочети повечеknow-more

Система за управление на отпуски

28.08.2021

Благодарение на автоматизирането на тази част от работния процес, служителите могат по всяко време да направят справка за оставащите им дни отпуск. По...

Прочети повечеknow-more

Автоматично признаване на приходи и разходи за бъдещи периоди

18.03.2021

Ние в Плана се стремим постоянно да подобряваме нашата услуга и да внедряваме нови функционалности, които да улесняват максимално работата на клиентит...

Прочети повечеknow-more

Изпробвайте сега!

Заявете безплатно демо за период от 1 месец.
Като подарък получавате безплатна презентация на възможностите на системата и консултация от наш специалист.
Попълнете формата по-долу или се свържете с нас на +359 88 859 0770‬ или sales@plana.solutions, за да заявите своето демо.