Защо TOYOTA избра ERP решението на Odoo?

За големите логистични центрове ефективността е всичко.

XIV-та Национална конференция по транспортна инфраструктура. 

С международно участие.

TOP 10 Blogs

TAGS