Участието на Plana на 13та “Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие”

Чудомир Моневски и Радина Сярова изнесоха презентация по темата "ERP системи в сектора"

Plana Business Cloud CMS - плаващо изображение-образец

На 1ви октомври 2020та година в Несебър, България се проведе 13та “Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие”. Конференцията е най-мащабният и престижен научно-професионален форум в областта на транспортната инфраструктура в България и Балканския полуостров и от 2007 година се организира от:

 • Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към УАСГ,

 • Институт по транспортно строителство и инфраструктура,

 • Националният комитет на България към Световната пътна асоциация (PIARC) - Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“.

На първата сесия в първия ден на събитието с тема “Дигитализация – актуално или необходимо” с модератор: инж. Николай Станков – Съветник по Дигитализация в строителството на Министъра на МРРБ, Чудомир Моневски, изпълнителен директор на Плана Сълюшънс, и Радина Сярова, специалист Ключови клиенти, говориха по темата “ЕРП системи в сектора”. Те споделиха част от техния опит с внедряването на специализирания софтуер, който Плана Сълюшънс предлага.
*Можете да разгледате презентацията им по-долу в статията*

Презентацията им започна с анализ на строителния сектор, в който работи около 7% от работещото население в света. Коментираха и че той е един от най-големите индустриални сектори с над 10 трилиона долара, похарчени за основни и съпътстващи дейности всяка година, но въпреки това сектора има неразрешим проблем с продуктивността. Направиха сравнение с другите големи сектори, които вече са трансформирани или са в процес на дигитална трансформация. В САЩ секторът е предпоследен по дигитализация, а в Европа е последен.

Text and image block

Радина сподели, че има 7 основни направления, които могат да повишат продуктивността с повече от 40-50% в строителния сектор в световен план, а именно:

 1. Промяна на регулациите;

 2. Промяна на динамиката на договорните рамки;

 3. Преосмисляне на проектирането и инженерните процеси; 

 4. Подобряване на управлението във веригата на доставките;

 5. Подобряване на изпълнението на място;

 6. Внедряване на дигитална технология за по-добро планиране и автоматизация;

 7. Преквалифициране на работната ръка;

и обособи темата на лекцията им да е свързана основно с точка 6 - Внедряването на високотехнологични и модерни ЕРП системи в сектора.

Радина също така, коментира, че взимайки предвид случилата се пандемия от началото на годината, е станало ясно, че ерата на информацията е в разгара си, и който не го осъзнае навреме ще бъде поставен пред оцеляване.

"Дигитализацията ще изложи на риск компании, които не реагират бързо и ефективно. Вероятно топ 10 на печелившите индустрии все още ще реализират добри резултати, но логиката на играта ще се промени. Така, както се е променила при преминаване от земеделската към индустриалната епоха, например."

След това тя даде думата на Чудомир, който каза:

"Впечатление прави , че се харчат сериозни суми и се прекарват години в създаване на нови софтуерни платформи и сформиране на вътрешни екипи от програмисти. Малцина успяват да внедрят ЕРП решения в пилотната първа фаза, в подобна конфигурация, но не успяват да скалират  и отново стигат до задънена улица. Администрациите, работещи в офис са в постоянно недоволство, че трябва да приемат още повече нови технологии, и всичко това само, за да ги изоставят и в крайна сметка да се върнат към старите си начини на работа. Повечето проекти за внедряване на ЕРП софтуер в сектора се бавят, изразходват бюджетите рано, а производителността не помръдва. Този сценарий е твърде разпространен в сектора на проектантството и строителството."
Plana Business Cloud CMS - плаващо изображение-образец

Той също така сподели, че световни проучвания показват около 15% повишаване на производителността и около 5% намаляване на разходите в компании от строителния сектор, които успешно са внедрили модерни системи за управление. Според него, за да бъде успешно едно внедряване на ЕРП, задължително условие е ръководителите и мениджмънта да имат ясна дефиниция как това ще създаде добавена стойност. Те трябва да отделят много от времето си за изпълнение на целите. Тези, които го направят ще получат значителни ползи за производителността на компанията. Въпреки това, за съжаление, едва 20% от компаниите в сектора успяват да постигнат устойчива дигитализация, която да продължи да се развива във времето. 

Трудностите, които могат да бъдат срещнати се състоят в това, че:

 • типичния строителен проект включва множество подизпълнители и доставчици, които не са стимулирани да възприемат нови методи на работа,

 • строителните работи често се извършват в отдалечена, сурова среда, която не е приветлива за боравене с устройство,

 • силно ограничен бюджет за развойна дейност и внедряване на ЕРП решения,

 • избор на грешни и остарели софтуерни инструменти, водещи до лоша интеграция на приложенията им в бизнес процесите,

 • липса на анализ на процесите с вярването, че те са в най-добрия си вариант.

Характеристиките на строителната индустрия, които правят дигитализацията особено предизвикателство са раздробяване (липса на координация), липса на репликация (усложнява практиките на ниво компания да се пренесат изцяло от един проект в следващия) и децентрализация (водеща до абсолютен документален хаос), споделя Чудомир. Според него, за да поправят тези често допускани грешки, строителните и инженерни компании трябва да започнат да подхождат все по-отговорно към технологичното си развитие, лесния и бърз достъп до технологии, независимост от хардуер и операционна среда, повишаване на отчетността и сигурността на информацията.

От техния опит в индустрията са извлекли ДВЕ фундаментални практики, които прилагат в началната фаза на всеки проект по внедряване на ЕРП

 1. Фокус върху решаване на конкретни проблем
  задълбочен анализ на бизнес процесите да идентифицираме къде има нужда от подобрения
  тренировки и запознаване с новите процеси на всички кадри
  *страници 9-11 от презентацията*

 2. Внедряване на бизнес процесите, които стимулират комуникацията между отделните служители.
  ефективна комуникация правилна отчетност амортизация на процесите спестяване на време за обработка на документи спестяване на време от търсене на конкретна информация сигурност
  *страници 13-15 от презентацията*