Семинар ERP vs. Digital transformation

в Софтуерния университет

XIV-та Национална конференция по транспортна инфраструктура. 

С международно участие.

TOP 10 Blogs

TAGS