Кога "клауд" базираните ERP системи започват да ви спестяват пари?

Не прахосвайте парите си за поддръжка на мощни компютърни конфигурации!

XIV-та Национална конференция по транспортна инфраструктура. 

С международно участие.

TOP 10 Blogs

TAGS