Предимства на ERP системите

В периода 2005-2017 г. търсенето на приложения за управление на бизнеса бе мотивирано от различни фактори, но е постоянно стабилно. Очевидно ERP системите носят ползи, оправдаващи услилията за тяхното внедряване

XIV-та Национална конференция по транспортна инфраструктура. 

С международно участие.

TOP 10 Blogs

TAGS