ПЪТЯТ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА - МЕЧТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

Част от екипа на Плана Сълюшънс изнесе открит семинар на тема „ПЪТЯТ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА - МЕЧТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ“

XIV-та Национална конференция по транспортна инфраструктура. 

С международно участие.

TOP 10 Blogs

TAGS