ПЪТЯТ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА - МЕЧТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

Част от екипа на Плана Сълюшънс изнесе открит семинар на тема „ПЪТЯТ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА - МЕЧТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ“

TOP 10 Blogs

TAGS