Идеята зад всеки успешен бизнес се ражда от страстта

Страстта на предприемача към нещо, което му дава удовлетворение. Идеята за Плана Сълюшънс се роди в пресечната точка между страстта към анализиране на бизнес процеси и тяхното оптимизиране, и тази към технологиите.

Plana_Element

История

От 2015 година насам компанията ни предлага решения за дигитална трансформация на бизнес процесите. Успешна трансформация постигаме чрез анализ и консултации, и интегриране според конкретните клиентски нужди на разработената от нас софтуерна платформа - PLANA Business Cloud.

Мисия / Цел

Нашата цел е да продължим да поддържаме качеството на услугата, която предлагаме. Искаме винаги да надминаваме очакванията.

Ще продължим да се допитваме до клиентите си за техните нови нужди и да отговаряме на тях своевременно.

AGILE

Agile подходът към управление ни позволява да поставяме краткосрочни и средносрочни цели, да преследваме постигането им, да се анализира резултатът и да се подобряваме отново и отново. По този начин заедно достигаме до максималния потенциал, с който разполагаме и постигаме дългосрочните си цели.

Визия

Привърженици сме на “Lean Start-up”. Това е млада методология за развиване на бизнес, която се базира се на 3 основни принципа:

etap-1

Експериментите са в основата на прецизното планиране;

etap-2

Отзивите на клиентите се ползват за подобрения на продукта или услугата;

etap-3

Постоянните корекции заменят традиционния подход, в който продуктът се разработва от начало до край и се изпробва на пазара като готов краен вариант, с моментално измерване на реакцията на пазара.

Този подход ни позволява да практикуваме „гъвкаво“ разработване (agile development), постоянно адаптирайки продукта според нуждите на клиента и на пазарната среда.

Мениджмънт екип

vision-step-1

Чудомир Моневски

Chief Executive Officer

Management: 10+ years

Corporate finance: 10+ years

Founder: 7+ companies

LinkedIn

vision-step-2

Боян Рабчев

Chief Technology Officer

Software development: 25+ years

Team management: 20+ years

Projects: 150+

LinkedIn