ERP система от ново поколение

Дефинирайте мащаба на своята дигитална трансформация

Plana Business Cloud CMS - за голяма картина

Plana Business Cloud

Информация

Целият информационен поток на бизнеса в една централизирана, достъпна и сигурна база данни. Системата дава възможност на отделите в предприятието да работят съвместно и в постоянна връзка. Вземайте рационални решения, водещи до предимство в бизнеса, подкрепени от солидна и навременна информация.

Контрол

Хоризонтални и вертикални анализи, мощен конфигуратор на справки. Ограничете грешките, контролирайки всички финансови потоци и бизнес процеси. Стриктно бюджетираните и планирани дейности ще ви дадат реални и точни параметри, с които своевременно да виждате отклонения в позитивна или негативна посока.

Продуктивност

По-добър резултат за по-малко време. Помагаме ви за оптимизиране и автоматизация на процесите в продажби, производство и други звена в бизнеса. С потребителско изживяване, създадено специално, за да улесни работата на всяко звено, екипът ви ще има повече време за важните проекти.

Конкурентност

Ползването на инструменти за детайлни анализи и по-точни прогнози чувствително ще повишат резултатите на предприятието ви. Вложените усилия и ресурси в нова и модерна ERP система ще ви дадат множество видими предимства пред конкуренцията. Дайте ход на дигиталната трансформация с PLANA Business Cloud.

Разгръщайте възможностите спрямо нуждите си

Text and image block

CRM и работа с клиенти.  Усетете пулса на бизнеса!

Клиентите са най-важният актив за всеки бизнес. Увеличаването на техния брой е функция от предоставянето на качествено обслужване. Модул CRM позволява да се организира информацията за всеки клиент по удобен и лесен за използване начин.

Детайлна информация в реално време

Колкото повече информация събирате за вашите клиенти, толкова на по-високо ниво ще е обслужването ви. Всяко тяхно взаимодействие с вашето предприятие трябва да бъде идентифицирано, документирано и записано. С нашия CRM модул ще преминете отвъд хвърчащите листчета и дезорганизираните шкафове. Направете данните достъпни за всички отдели, в реално време, по всяко време.

Автоматизиране на ежедневните задачи

За затварянето на сделки не е достатъчно просто да ангажираш вниманието на клиента. По време на процеса съществуват множество важни задачи, които трябва да бъдат свършени. Най-добрите CRM системи са предназначени да поемат тежестта от тези задачи, благодарение на магията на автоматизацията. Вашият екип ще може да се концентрира в затварянето на сделките, а системата ще се грижи за детайлите.

Прогнози, анализи и справки

Неправилно структурираните данни не трябва да са причина за неуспех. При наличието на модерен CRM елиминирате тази възможност. PLANA Business Cloud съхранява информацията централизирано, което е причина за перфектните прогнози и отчети, които предоставя. Усетете пулса на бизнеса и умножавайте лоялните клиенти.

Финанси и счетоводство , както никога досега!

PLANA Business Cloud включва професионален финансов софтуер с пълно счетоводство. Трансформирайте процесите си за финансово управление в реално време. Извършвайте всички финансови транзакции на едно място с лекота и бързина.


Text and image block

Счетоводство

Позволете на бизнеса си да автоматизира счетоводните процеси. Спестявайте време от обработката на финансови документи. Пълна съвместимост с нормативната база. Генериране на ОПР и Баланс, ДДС, VIES и Intrastat декларации. PLANA Business Cloud разполага с удобен интерфейс за осчетоводяване на документи, банкови извлечения и разплащания, който ще измести фокуса от оперативната работа към възможността за анализи и растеж.

Прецизност

Хората, които ползват счетоводен софтуер, особено такъв базиран в облачна среда, могат да очакват максимална ефективност и бързина, а същевременно свеждане до минимум на възможността за грешка и многократно повишена сигурност на данните. Фактът, че данните не се нуждаят от допълнително дублиране и ръчно разпространение автоматично намалява възможността от човешките грешки и води до по-ефективно опериране.

Разбираеми финанси в реално време

Управлявайте риска, като го измерите с прецизна и реална информация. Повишете контрола и отчетността като генерирате хоризонтални и вертикални справки за паричните потоци. Контролирайте дълготрайните активи и записвайте амортизацията и движенията в склада напълно автоматично. Работете с множество валути и сметки, получавайте винаги актуална информация за вземанията и задълженията си. С PLANA получавате ясна картина на финансовото състояние на компанията на мига.

Text and image block

Продажби , растящи всеки месец.

Ефективност на продажбите

Обработвайте продажбите си в срок и с точност за да получите желания растеж. С PLANA Business Cloud постигате увеличение чрез разгръщане на максималния потенциал и възможностите ви. Преминавайте бързо през отделните етапи на сделките с клиенти - запитване, оферта, поръчка, фактура. Изпращайте и получавайте потвърждения и разплащания онлайн. Увеличете максимално удовлетвореността на клиентите си.

Маршрути на продажба

Продажбите не следват един модел на изпълнени. Има много варианти една продажба да бъде изпълнена - оферирана, частично изписана и/или фактурирана, само със запазени количества и други специфични клиентски искания. Отразявайте с прецизност реалността, независимо колко сложна е тя!

Гъвкави модели

Проектирайте и управлявайте вашите ценови листи. Ползвайте различни правила за ценообразуване при различните сценарии за продажба. Грижете се за лоялните клиенти. PLANA ще направи това възможно, отключвайки вашия потенциал.

Логистика

Управлението на складово стопанство е решаващо звено в производството и в търговията. С динамично и модерно решение като PLANA Business Cloud ще постигнете пълна картина и контрол върху цялата верига на доставките.

Text and image block

Доставки и складове

С превес върху контрола, нашият мулти-складов софтуер с двойно записване ще ви вдъхнови за модернизиране и оптимизиране на складовите пространства. Управлявайте вашите стокови потоци с лекота. Актуализирайте и ревизирайте прецизно инвентара в реално време и дайте достъп на екипа и клиентите си до реални и точни данни.

Управление на наличностите

По-малко наличност, но никога изчерпана. С PLANA ще създавате правила за минимални количества и ще оптимизирате нивата на наличност в склада. Ще бъдете винаги с крачка напред и ще вземате решения за покупка на стоки въз основа на реални данни за тенденции в различните периоди на годината.

Изпълнение и курсове

Управлявате собствен автопарк или изпращате продукти чрез куриерски компании? Проследявайте локацията на пратките и автомобилите с моментална точност. Генерирайте товарителници и оптимизирайте процесите по посрещане и изпращане на стоки, всичко това директно от вашата ERP система.

Text and image block

Производство

Увеличете рентабилността, намалете инвентаризацията. Създадохме професионален софтуер, отговарящ на нуждите за управление на поръчково и серийно производство.

Производство и доставка в срок

Прогнозирайте с точност договорите си. С правилно управление на производството ще доставяте винаги навреме, с което ще редуцирате загубите от забавени поръчки. Колкото по-точно прогнозирате срока за производство, толкова по-остри ще сте в ценообразуването.

Опростете операциите и измерете успеха

Усъвършенствайте производството като използвате функциите в PLANA Business Cloud за оптимизиране на производствения маршрут, анализи спомагащи за намаляване на брака и идентифициране на дейностите, които не добавят стойност. С помощта на нашата система ще намалите натрупаните наличности и ще оптимизирате склада си.

Lean Manufacturing

Фокусирайте се върху добавената стойност в жизнения цикъл на продукта и намаляване на загубите от всички процеси. Усъвършенствайте непрекъснато и повишете конкурентоспособността си експоненциално.

Управление на проекти - стремеж към обща цел

Една от най-полезните групи инструменти, които могат да помогнат на всяко предприятие да стане възможно най-конкурентно и да го отличи от останалата част от бранша. Управлявайте проектите ефективно, планирайте дейностите и разпределяйте ресурсите си по приоритети.

Text and image block

Планиране и проследяване проектите

Съставяйте бюджети, определяйте етапи и раздавайте задачи на екипа си. Задайте конкретни нотификации при промяна и разминаване. За постигането на дългосрочен успех, постоянното проследяване на напредъка на работата е от съществено значение. С PLANA Business Cloud ще упражнявате мониторинг на етапите по проекти и винаги ще имате ясна представа дали задачите ще приключат навреме.

Ресурси

Уверете се, че сте раздали точните задачи на правилните хора. Управлявайте крайните срокове и проследявайте отработеното време по задачите. PLANA Business Cloud дава възможност на целият екип да си сътрудничи по проекти, обсъждайки документи, срокове, забележки и др.

Документация

Споделянето на документи, независимо дали е в инструмента или в интегрирана система от трети страни, дава възможност на екипа мигновено да намира по-изчерпателна информация, което позволява пълна прозрачност в комуникацията. С PLANA Business Cloud ще управлявате целия поток от документи без да се налага физически достъп до папки, шкафове и т.н.

Text and image block

Business intelligence  или данните в действие

Вероятно сте чували думите "работете не повече, а по-умно". Този фрагмент вероятно е създаден за BI системите. В PLANA Business Cloud ще намерите набор от инструменти за обработка на данни, предназначени за дълбок анализ на тези данни и техните взаимовръзки, превръщайки ги в ценна за Вашия бизнес информация.

Погледнете по-дълбоко в бизнеса си

Работата на модула BI е постоянно да събира и анализира данни, за да осигури практически прогнози за вашия бизнес. Екипа ви ще може да генерира отчети за разходи, оперативни процеси, персонал и обслужване на клиенти, склад, счетоводство, производство и т.н.

Управление на ефективността

PLANA Business Cloud прави информацията лесно достъпна. И то типа информация, която обикновено отнема часове или седмици, за да се проследи и организира. С помощта на таблата за управление и данните, постъпващи в реално време, ръководителите лесно могат да получават актуални данни и да организират важна информация. Това спестяване на време ще ви позволи да се справите своевременно с проблемите.

Конкурентно предимство

Броят на фирмите, използващи BI се увеличава. Ще придобиете все по-голяма проницателност и точност. Бизнес разузнаването ще даде на организацията ви осезаемо конкурентно предимство на все по-конкурентен пазар. Взимането на бързи решения в бизнеса е част от работата, но знаейки, че тези решения трябва да се основават на голямо количество данни, правилният и бърз анализ предлага по-високо ниво на сигурност и увереност.

Индустрии

Производство


Търговия


Логистика и транспорт


Агроиндустрия


Строителство


Услуги